Kategóriás képzések

“B” kategória: személygépkocsi, a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, kisteherautó 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegig.

Elsősegély vizsga helyben.
A  Magyar Vöröskereszt szervezésében.

A tanfolyamra való felvétel módja és feltételei

 • a jelentkezés személyesen történik
 • alapfokú iskolai végzettség: általános iskolai 8 osztály megléte
 • betöltött 16 és fél év (gyakorlati vizsga 17 éves életkortól)
 • 1. csoportú orvosi alkalmassági igazolás a háziorvostól
 • ha vezetői engedéllyel rendelkezik, akkor annak fénymásolata szükséges
 • közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel, jelentkezési lapot kitöltötte

A tanulói tájékoztatót átvette, felnőttképzési szerződést és az adatvédelmi tájékoztatót aláírta és átvette /18 éves életkor alatt a szülőnek vagy törvényes képviselőnek is alá kell írnia/.

Elméleti képzés, E-learning

Tantermi elméleti képzés tantárgyai és óraszámai

 • kresz: 18 óra
 • szerkezet és üzemeltetés: 4 óra
 • vezetéselmélet: 6 óra

/1 tanóra ideje 45 perc/

Az elméleti képzés előre meghatározott időpontokban történik az autósiskola tantermében: Érd, Budai út 22. 1. em. A tanuló az órarendről tájékoztatást kap.

Az elméleti oktatáson való részvétel kötelező, a hiányzásokat be kell pótolni, ennek hiányában a tanuló nem jelenthető elméleti vizsgára. A programozott foglalkozások pótlása – a tantermi és oktatói készenlét miatt – foglalkozásonként 3.600 Ft többletköltséggel jár. Az elméleti foglalkozásról esetleges hiányzást az iskolavezetővel vagy az elméleti szakoktatóval egyeztetett időpontban pótolni kell. A megkezdett, de be nem fejezett elméleti tanfolyam tandíját visszafizetni nem áll módunkban.

E-learning képzés

Az e-learning tananyagot eduKRESZ márkanév alatt forgalmazza a szolgáltató, mely akkreditált távoktatásos tananyag.  A hatósági képzés felhasználási ideje 90 nap/60 óra, mely igény esetén meghosszabbítható. Tanulói igény esetén az autósiskola lehetőséget nyújt konzultációs formában, elméleti vizsgára való felkészülésre, és a tudásszint ellenőrzésére.

Elméleti vizsga

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsga legkorábban 17 éves életkor betöltése előtt három hónappal tehető.
Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a kötelezően előírt tantermi elméleti képzésen megjelent, és az elméleti vizsgadíjat befizette.

E-learning képzés esetén: aki az e-learnig képzés /elektronikus távoktatás/ kötelezően előírt tananyagát teljesítette. Elméleti vizsgára a tanuló tanfolyam-igazolás /képzési igazolás/ birtokában jelenthető.

Elméleti vizsgát az elméleti képzés kezdetétől számítva 9 hónapon belül meg kell kezdeni, és egy éven belül lehet azt befejezni. Amennyiben a Tanuló 9 hónapon belül nem kezdeményezi az elméleti vizsgát, vagy azt egy éven belül nem fejezi be sikeresen, az elméleti vizsga újra elméleti képzés köteles egy új tanfolyam keretében.

Elméleti vizsga, a vizsgázó jogai és kötelezettségei

A Hallgató a vizsgán köteles vizsgára képes állapotban megjelenni.
A személyazonosságot igazoló okmányok, a lakcímkártya és az esetlegesen korábban megszerzett érvényes vezetői engedély mellett az elméleti vizsgán a Tanulónak be kell mutatnia az alapfokú végzettséget igazoló okmányt /bizonyítványt/. Külföldi bizonyítvány vagy oklevél esetén az eredeti okmánnyal együtt a hiteles fordítást is be kell mutatni.

Sikertelen vizsga esetén tájékoztatást ad az Autósiskola a pótvizsga lehetőségéről. A pótvizsga díjak megegyeznek az alapvizsga díjakkal.
A Hallgató újabb vizsgát pótvizsgadíj befizetése nélkül akkor tehet, ha a vizsgáról történő távolmaradását orvosi igazolással igazolja /legalább 3 napos betegség igazolása esetén lehetséges/, hogy vizsgára képtelen állapotban volt, és ezt a közlekedési hatóság elfogadja.

Az elméleti vizsga helyszíne, ideje

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. ( Helyszíne: 2310. Szigetszentmiklós, Csepeli út 180/6. Hrsz.) által meghatározott időpontban, amelyről az Autósiskola időben tájékoztatást ad.

A Hallgató teljesítményének ellenőrzése, és a tovább haladásra jogosító értékelése az egyes vizsgákon történik. Az Autósiskola nem jogosult vizsgáztatni, és a vizsgát ellenőrizni.

Gyakorlati oktatás és vizsga

Gyakorlati oktatás csak sikeres elméleti vizsga után, érvényes vezetői karton birtokában kezdhető.

Alapoktatás: 9 óra (450perc, 1 tanóra 50 perc)
Városi vezetés: 14óra (700perc, 1 tanóra 50 perc)
Országúti vezetés: 4 óra (200 perc, 1 tanóra 50 perc)
Éjszakai vezetés: 2 óra (100 perc, 1 tanóra 50 perc)

+ Gyakorlati vizsgaóra: l óra
Összesen: 30 óra

Járművek választható típusai

 • Volskswagen Golf l.4
 • Opel Meriva
 • Ford Fusion l.4 D

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei

 • betöltött 17. életév. Gyakorlati vizsgára bocsátható az a tanuló, aki a minimális kötelező óraszámot levezette, az előírt menettávolságot teljesítette /580 km/
 • 5 sikertelen gyakorlati vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsga szükséges
 • gyakorlati vizsga megkezdésekor az érvényes személyazonosító okmányokat, meglévő vezetői engedély esetén az érvényes vezetői engedélyt is be kell mutatni
Jogok és kötelezettségek

A tanuló jogai

 • teljes körű tájékoztatást kapnia a képzést illetően, szabad gépkocsi- és oktató választáshoz
 • panasz esetén az iskolavezetőhöz vagy a felügyeleti szervhez fordulni (KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 1141. Budapest, Komócsy u. 17-19.)
 • más képzőszervhez átkérnie magát

A tanuló áthelyezése

A tanuló kérésére a „Képzési igazolás” nyomtatványt az iskolavezető 3 munkanapon belül kiadja, a befizetett, de fel nem használt tandíjat és vizsgadíjat visszatéríti. A nyomtatvány kiadása díjmentes.

A vizsgaigazolás és a vezetői engedély kiadásának feltételei

Amennyiben valamennyi tantárgyból sikeres vizsgát tett, a közlekedési hatóság a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatósági hatóság /okmányiroda/ részére küldi meg a sikeres forgalmi vizsgától számított 3 munkanap elteltével.

Ezután a vezetői engedély az ország bármely okmányirodájában intézhető, a gépjárműveztetői orvosi alkalmassági igazolás, személyazonosító okmányok bemutatásával személyesen.

Az okmányirodában, ha egyéb kategóriás vezetői engedélye, vagy szakirányú egészségügyi végzettsége nincs, a közúti elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését kell igazolni, az ún. „vöröskeresztes kártya” bemutatásával, melyet a Magyar Vöröskereszt állít ki. Ezen kívül az orvosi alkalmassági igazolás eredeti példányát kell bemutatni.

Nem magyar állampolgárnak bejelentett magyar lakcímmel kell rendelkeznie

Tandíjak

TANTERMI
Elmélet: 30.000 Ft (28 óra)
Óra: 30 (gyakorlati vezetés)
Gyakorlati tandíj: 6.000 Ft/óra ( összesen: 180.000 Ft )
Vizsgadíjak: 15.600 Ft (elm. + gyak.)
Összesen: 225.600 Ft

E-LEARNING
Elmélet: 30.000 Ft
Óra: 30 (gyakorlati vezetés)
Gyakorlati tandíj: 6.000 Ft/óra ( összesen: 180.000 Ft )
Vizsgadíjak: 15.600 Ft (elm. + gyak.)
Összesen: 225.600 Ft

Képzési igazolással, más képzőszervtől érkező tanuló esetén 10.000 Ft adminisztrációs költséget számolunk fel.

(Az ár az elsősegély tanfolyamot és vizsgát nem tartalmazza!)

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének módja: 

Érd, Budai u.22 szám alatt indul tanfolyam, előre hirdetett időpontban. A közúti elsősegély-nyújtási vizsga időpontjáról a Magyar Vöröskereszt területi képviselője ad tájékoztatást. Tel.: 06 70 933 8306

Tandíj: 9.000 Ft, vizsgadíj: 8.200

 

Kapcsolódó galériák