Vizsgák

Elmélet

Az elméleti tanfolyam elvégzését követően a vizsgáztatás számítógépen történik.
Kivétel: Szóban vizsgázhat az, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli illetve érti,egészségi állapota miatt csak erre alkalmas
(orvosi igazolás és kérelem alapján dönt a Nemzeti Közlekedési Hatóság)

A vizsga módja

Teszt (számítógépen)

 • A sikertelen elméleti vizsga esetén a vizsgázót nem köti újabb tanfolyami kötelezettség, folyamatosan vizsgázhat a sikeres vizsgáig, időkorlát nélkül!

Vizsgára bocsátás feltételei

 • Az előírt elméleti óraszám igazolt lehallgatása,
 • a hallgató a vizsga időpontjától számított 3 hónapon belül tölti be az adott kategóriára előírt életkort.

Vizsgák érvényessége

 • A gyakorlati vizsgákat az első sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül lehet letenni.
 • Az elméleti vizsga érvényessége egy alkalommal a lejáratát követő 6 hónapon belül tanfolyammentesen tett sikeres elméleti vizsgával újabb 2 évre meghosszabbítható.
 • Az Elsősegély vizsga nem veszti érvényét.
 • Ha sikertelen a vizsga, akkor legkorábban 3 munkanap elteltével újra vizsgát tehet.
 • 5 sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat elvégzése kötelező ( kivéve “M” kategória).
 • Az erre történő jelentkezés : a PÁV vizsgálatot Nemzeti Közlekedési Hatóság PÁV vizsgálati igazgatóság adott tájékoztatás alapján történik!
Elsősegély

Érdi viszonylatban csak nálunk van kihelyezett vizsga!

Tanulóink részére helyben biztosítjuk az elsősegély tanfolyam és vizsga lehetőségét.

Kinek kell elsősegély tanfolyam?

Mindenkinek aki első vezetői engedélyének megszerzésére készül.

Felmentést kap tanfolyam és vizsga alól az, aki:

 • 1984.01.01 után szerzett vezetői engedéllyel rendelkezik
 • Egészségügyi Szakiskola, közép – vagy felsőfokú intézményben szerzett végzettséggel rendelkezik
 • A tanfolyam létszámtól függően folyamatosan indul, időtartama 2 alkalom + vizsga.
Kezdő vezetői engedély

Meddig kezdő? Az első vezetői engedély megszerzésétől számított 2 év.

A kezdő vezetői engedélyre vonatkozó korlátozások

“A” kategóriánál:

 • 2 évig utast nem szállíthat

“B” kategóriánál:

 • 2 évig nem vontathat
 • gépkocsi vezetői állást nem vállalhat
 • 18 éves koráig külföldön nem vezethet
Jogok és kötelezettségek

A tanulók jogai

 • A szolgáltatásért járó tandíjért, az előzőekben részletezett szakszerű képzésben részesülni
 • A befizetett tandíjról számlát kérni.
 • Kérésre oktatót, képzőszervet változtatni.
 • Panasszal, kéréssel az iskolavezetőhöz, illetve a Nemzeti Közlekedési Hatóság, Képzés és Vizsga Felügyeleti Osztályhoz fordulni.
 • A tanuló teendői:/ az iskola által kiadott és szóban megtartott tájékoztató alapján!
 • A jelentkezési nyomtatványok adatainak igazolása ( személyigazolvány).
 • Az elméleti és gyakorlati órákon részt venni, hiányzás esetén azokat pótolni.
 • A gyakorlati foglalkozásokról való hiányzást az oktatónak legalább 12 órával előtte bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén a le nem vezetett órákat be kell fizetni alap óradíjon az iskolánál!
 • A szolgáltatásért járó tandíjat, részletfizetés esetén a megadott határidőig, de legkésőbb a forgalmi vizsga időpontjáig befizetni.
 • A vizsgákra a személyi igazolványát vagy érvényes fényképes igazolványt (útlevél,diákigazolvány) magával hozni, és megfelelő öltözékben (zárt lábbeli) megjelenni.
 • A vizsgákról történő hiányzást igazolni. Betegség esetén orvosi igazolással (3 munkanapos). Más egyéb jellegű hiányzás esetén pedig, a pótvizsgadíjat köteles fizetni.

A képzőszerv jogai

 • Díjhátralék esetén a tanuló képzését szüneteltetni.
 • A képzést szüneteltető tanulóval szemben az időközben bekövetkezett díjváltozásokról tájékoztatást adni.
 • A tanfolyam árváltozásának jogát fenntartjuk.

A képzőszerv kötelességei

 • A tanfolyamra történő felvétel előtt a tanulóval írásbeli szerződést kötni.
 • A jelentkezőt a vállalkozási feltételekről tájékoztatni.
 • Felelőssége a teljes képzési szolgáltatásra kiterjed, beleértve a vizsgaügyintézéseket is.
 • Biztosítani a képzés előírt feltételeit.
 • A szolgáltatást az előírt rendeletek és szabályzatok által meghatározott módon végezni.
 • A hallgató adatait bizalmasan kezelni, illetéktelenek hozzáférhetetlenségét biztosítani.
 • Halasztás esetén a hallgatót 60 nappal korábban a képzési idő lejártáról írásban tájékoztatni.
 • A befizetett tandíjról számlát adni.
PÁV

A pályaalkalmassági vizsgálat célja

Megállapítani az egyén pszichés jellemzőiből a járműveztetéshez szükséges:

 • magatartást szabályozó jellemzők szintjét, azaz rendelkezik-e mindazokkal az egyéni pszichológiai jellemzőkkel, amelyek szükségesek: – a biztonságos vezetéshez, – a közlekedési helyzetekhez való alkalmazkodáshoz, – a járművezetés közben jelentkező terhelés elviseléséhez.
 • képességek szintjét, azaz van-e a jármű biztonságos vezetéséhez szükséges: – észlelési – döntési – cselekvési képessége?
 • Képes-e elsajátítani a jármű vezetéséhez szükséges ismereteket és készséget?

PÁV vizsgálat leggyakrabban abban az esetben szükséges, ha olyan tevékenységet szeretne végezni, amelyhez a jogszabály vagy a munkáltató, esetleg egyéb hatóság előírja valamelyik PAV kategória alkalmas minősítésének meglétét.
A PÁV vizsgálat a gépjárművezetők pszichológiai alkalmasság-vizsgálata, tehát néhány speciális esettől eltekintve, nem elsősorban a “vezetni tudást” vizsgáljuk, hiszen ezt a vezetői engedély megléte alapján mindenkiről feltételezzük.
A PÁV a vizsgálatokat inkább a különféle gépjárművezetői munkakörök biztonságos és kielégítő szintű végzéséhez szükséges pszichés és pszicho-fiziológiás speciális követelményire tekintettel végzi.
Ez tehát egy pszichológiai alkalmasság vizsgálat, amely az erre a célra kifejlesztett vizsgáló berendezéseken végzett feladatokból, egyéb pszichológiai teszt-feladatokból és a vizsgáló pszichológussal végzett személyes beszélgetésből áll.

A pályaalkalmasság vizsgálat milyen tevékenység végzéséhez szükséges?

Előzetes pályaalkalmassági vizsgálat:

 • megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez
 • közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végző autóbusz (trolibusz), személygépkocsi,
 • nemzetközi közúti személyszállítást végző autóbusz, amelyben a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhely van,
 • veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetése,
 • 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény,
 • 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetése,
 • ha a gépjárművezető előzetes orvosi vizsgálata során elrendelték

Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat

 • a gépjármű-vezetési gyakorlatból ötödik sikertelen vizsgát követő vizsgához
 • a rendőrhatóság, az ügyészség és a bíróság kezdeményezésére,
 • a gépjárművezető előzetes, időszakos vagy soron kívüli vizsgálatát végző orvos illetőleg orvosi bizottság megkeresésére,
 • a gépjárművezető munkáltatójának*** kérésére,
 • a gépjárművezető kérésére.

*** A munkáltató rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatot abban az esetben kezdeményezhet, ha közlekedésbiztonsági szempontból kétség merül fel – munkavégzése alapján – a munkavállaló gépjárműveztetőkénti további foglalkoztatására.

A Pályázat szempontjából releváns PÁV kategóriák és előírásaik

A pályaalkalmassági minősítés a következő alkalmassági kategóriákra vonatkozhat

I. alkalmassági kategória

megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetése;

II. alkalmassági kategória

közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végző autóbusz (trolibusz), személygépkocsi,
nemzetközi közúti személyszállítást végző autóbusz, amelyben a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhely van,
veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetése,

Előfeltételei

 • 2. csoportú (állásvállalásra jogosító) orvosi vélemény,
 • 2 éves folyamatosan érvényes vezetői engedély bármely kategóriából, mely nem minősül kezdő vezetői engedélynek,
 • a vizsgálati eljárás díjának befizetése PÁV csekken

III. alkalmassági kategória

7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény,
7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetése,

Előfeltételei

 • 2. csoportú (állásvállalásra jogosító) orvosi vélemény,
 • a vizsgálati eljárás díjának befizetése PÁV csekken.

IV. alkalmassági kategória

A fentiekben nem említett gépjármű vezetése.

A vizsgálati eljárás díja kategóriánként értendő!

A jelentkezési lapot az alábbi címre kell küldeni:

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 07:30-16:30
Kedd: 07:30-15:00
Szerda: 07:30-15.00
Csütörtök: 07.30-15.00
Péntek:07:30-12:30

1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.
Postacím: 1445 Budapest , Pf. 365.
Tel: (06)-(1)-814-1822

A PÁV megközelíthetősége: A 3-as (kék) metróval a Ferenc körúti megállónál vagy a 4-es, 6-os villamossal az Üllői úti megállónál kell leszállni. Az Üllői úton a városból kifelé haladva a bal oldalon a második utca a Vajdahunyad utca.
A 45. szám az Üllői út és a Práter utca közötti szakaszon található.

Fogyasztóvédelmi mutatószámok

A 179/2011(IX.2) Korm. rendelet előírásainak megfelelően alább olvashatók a Bilig Autósiskola előző negyedévre vonatkozó fogyasztóvédelmi mutatószámai:

Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ) (%-ban)

2019. I. n.év

BC
GYAKORLATGYAKORLAT
123,09%101,72%

 

Vizsga Sikerességi Mutató (VSM) (%-ban)

2019. I. n.év

BC
ELMÉLETFORGALOMELMÉLETFORGALOM
48,44%55,56%78,26%

 

Képzési Költség (KK) (Ft-ban)

KÖZÚTI JÁRMŰVEZETŐI KATEGÓRIÁKGKI SZAKTANFOLYAMOK
B277.160 FtCDT92.000 Ft
C291.710 FtCA109.000 Ft
CE173.100 FtCT69.000 Ft
ADR NT51.500 Ft
ADR T172.500 Ft
ADR T286.500 Ft
ADR T3114.500 Ft

Kérdése van? +36 (23) 361-013